۱۳۸۸ آبان ۱, جمعه

آهای بسیجی‌ ها، آهای فارس نیوز، آهای حرومی ها

دیگه دست رو شیخ بلند می‌کنید؟ جرات میدین به خودتون ، این اجازرو میدین که کفش پرتاب کنید؟

نمیترسید، نه؟ از خشم این مردم، از روز گاری که منتظر تون هست هراس ندارین؟

پس منتظر پاسخ ما باشید.میبینم اون روزی رو که دنبال سوراخ موش میگردید.خیلی‌ سعی‌ کردید که خودتون رو تو دلم مردم جا بدید.۳۰ سال.ولی‌ نشد.

اما در عوض دیدید در عرض چند ماه شیخ و آقای موسوی چطور خودشون رو جا کردند تو دل این مردم؟

پس بترسید. بترسید که صبر ما هم حدی داره.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر